Cennik

Psychoterapia rodziny
180 zł
90 minut
Psychoterapia indywidualna
dziecka (do 15 roku życia)
90 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 100 zł !!!

Psychoterapia indywidualna
nastolatka (od 15 roku życia)
90 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 100 zł !!!

Psychoterapia indywidualna
osoby dorosłej
80 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 90 zł !!!

Psychoterapia pary
100 zł / 150 zł
60 minut / 90 minut

Cena od stycznia 2018 - 120 zł/h, 160zł/1,5h !!!

Terapia uzależnień
80 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 90 zł !!!

Psychoterapia tańcem i ruchem
80 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 90 zł !!!

Psychoterapia grupowa
250 zł
miesiąc
Diagnoza psychologiczna
80 zł
50 minut

Cena od stycznia 2018 - 100 zł !!!

Trening zastępowania agresji
150 zł
miesiąc