Cennik

Psychoterapia rodziny
180 zł
90 minut
Psychoterapia indywidualna
dziecka (do 15 roku życia)
90 zł
50 minut
Psychoterapia indywidualna
nastolatka (od 15 roku życia)
90 zł
50 minut
Psychoterapia indywidualna
osoby dorosłej
80 zł
50 minut
Psychoterapia pary
100 zł / 150 zł
60 minut / 90 minut
Terapia uzależnień
80 zł
50 minut
Psychoterapia tańcem i ruchem
80 zł
50 minut
Psychoterapia grupowa
250 zł
miesiąc
Diagnoza psychologiczna
80 zł
50 minut
Trening zastępowania agresji
150 zł
miesiąc