Diagnoza psychologiczna

Diagnoza w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, próbie  wyjaśniania problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu.

Diagnoza psychologiczna dziecka

Jest to kompleksowe pakiet badań psychologicznych, określający możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu w szkole, w funkcjonowaniu z rówieśnikami, jak i w świecie relacji rodzinnych jak i z innymi dorosłymi.

Celem diagnozy jest określenie:

• poziomu funkcjonowania intelektualnego (poznawczego) oraz określenie zdolności motorycznych, percepcyjnych
• specyficznych trudności szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
• ryzyka występowania trudności w funkcjonowaniu u dzieci przedszkolnych
• trudności emocjonalnych
• rozwoju społecznego
• osobowości dziecka

W naszym Ośrodku diagnoza przeprowadzana jest na podstawie:

• wywiadu z rodzicami, opiekunami dziecka, oraz obserwacji dziecka
• wyników uzyskanych z przeprowadzonej baterii testów psychologicznych
• zgromadzonej dokumentacji o funkcjonowaniu dziecka
• w razie potrzeby konsultacji interdyscyplinarnego zespołu: pedagog, logopeda

Standardowo diagnoza trwa 120-150 min

Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog spotyka się z rodzicami, opiekunami w celu przekazania wyników diagnozy i określenia mocnych stron dziecka, na których można się oprzeć w dalszej pracy oraz na pokierowaniu rodziców w razie potrzeby.

"W psychoterapii uczymy się sprzątać. Zaglądamy pod dywan, w różne zakamarki, w których nagromadziły się nieczystości. Psychoterapia jak i sprzątanie jest procesem, w który wkładamy wysiłek, trud, czasem dopada nas zniechęcenie. Jednak w końcu jeśli, wysilimy się ujrzymy świeżą przestrzeń.  To czas na odpoczynek, ulgę, przyjemność. Kurz pojawi się znowu, jednak już teraz wiemy co z nim zrobić."