Kim jesteśmy

Nasz ośrodek stworzony został z pasji do pomagania ludziom.

Dużą wartością dla nas jest to, że jesteśmy zespołem. Różnimy się wykształceniem, przebytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym, podejściem do terapii naszych pacjentów. Łączy nas pasja do psychoterapii, chęć tworzenia czegoś wspólnie. Pacjenci, którzy do nas trafiają mają możliwość dokonania indywidualnego wyboru terapeuty zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i wymaganiami. Praca zespołowa pozwala nam wymieniać się doświadczeniem zawodowym, konsultować trudności w terapiach naszych pacjentów, tworzyć okazję do spotkania się.

Jesteśmy zespołem dyplomowanych psychoterapeutów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Nasza praca podlega regularnej superwizji, a stosowane przez nas metody i techniki są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Stworzyłyśmy to miejsce, aby móc towarzyszyć osobom z różnego rodzaju problemami w poszukiwaniu rozwiązań i konstruktywnych zmian w życiu, które pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami w relacjach z innymi, w życiu rodzinnym oraz zawodowym.

Współpracujemy z lekarzami psychiatrami. Nasz zespół specjalistów jest pod stałą opieką merytoryczną i superwizją certyfikowanego psychoanalityka i superwizora PTP Marcina Wiśniewskiego.

Zapraszamy osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież z różnego rodzaju problemami oraz trudnościami emocjonalnymi przede wszystkim w relacjach z drugim człowiekiem, a także z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Proponujemy spotkania indywidualne krótko- i długoterminowe oraz terapię par. Oferujemy również warsztaty rozwojowe i tematyczne oraz grupy terapeutyczne.

Naszą ofertę kierujemy do osób:

• z zaburzeniami nerwicowymi i lękowymi
• z zaburzeniami psychosomatycznymi, które skarżą się na różnego rodzaju bóle: głowy, żołądka oraz inne objawy somatyczne, jak drżenie rąk i nóg, zawroty głowy, uczucie duszności, kołatanie serca
• z zaburzeniami osobowości
• nie radzących sobie ze stresem i ciągłym napięciem
• doświadczających smutku i przygnębienia
• borykających się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi
• doświadczających trudności w relacjach i komunikacji z drugim człowiekiem
• doświadczających trudności w związkach
• z zaburzonym poczuciem własnej wartości
• znajdujących się w sytuacjach kryzysowych: rozstanie, rozwód, żałoba, wypadek, choroba własna lub bliskiej osoby
• mających trudności w zrozumieniu samego siebie i swojego zachowania, pragnącymi poszerzyć własną samoświadomość

Formy pomocy:

• Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży
• Psychoterapia indywidualna osób dorosłych
• Psychoterapia indywidualna tańcem i ruchem
• Psychoterapia osób uzależnionych
• Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży
• Psychoterapia grupowa osób dorosłych
• Psychoterapia pary
• Psychoterapia rodzinna
• Warsztaty, treningi, szkolenia

Ze względu na dobro naszych pacjentów w naszej pracy psychoterapeutycznej kierujemy się standardami etycznym określonymi przez:

1. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
http://www.ptp.org.pl/

2. Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
http://www.psychiatria.org.pl/