Grupa terapeutyczna dla partnera/ki osoby uzależnionej

Opis

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej osoby pozostające w związku z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów!

Struktura pracy terapeutycznej w grupie:
Grupa zamknięta
Termin: czwartki godz. 18.00 – 20.00
Liczebność grupy: max 8 osób


Koszt: 160 zł/miesiąc.
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje psychoterapeuta prowadzący grupę podczas rozmowy konsultacyjnej.
Czas trwania konsultacji: 50 min, koszt 90 zł.


Kiedy: 25 spotkań 1 x w tygodniu po 2 godz. (w tym przerwy)


Prowadzące:

Izabela Sych – Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji)
Podczas trwania grupy poruszone zostaną III moduły:

I. „To on pije więc to on ma problem” – W jaki sposób picie partnera wpływa na moje życie?


Przepracowanie tego modułu na na celu częściowe przeniesienie uwagi z osoby uzależnionej na nią samą, zmotywowanie do dalszego uczestnictwa w zajęciach, częściowa lub całkowita rezygnacja z zachowań charakterystycznych dla osób współuzależnionych (nadkontrola i nadodpowiedzialność).


II. „Co ja mogę zrobić w sprawie jego picia?”


Celem tego modułu jest zmiana stereotypów myślenia o alkoholizmie; umiejętność informowania alkoholika o jego chorobie i żądanie leczenia; uwolnienie od odpowiedzialności za picie męża/żony; obrona przed destrukcyjnymi zachowaniami męża/żony.


III. „Jak mogę poprawić swoją sytuację? Wiem, jak mam postępować ale nie potrafię wprowadzić zadowalających zmian.”


Celem tego modułu jest wypracowanie skoncentrowania pacjentki/pacjenta na sobie; stawianie granic; rozpoznawanie zasobów i umiejętności; rozpoznawanie deficytów i uczenie nowych umiejętności.

Spotkania stanowią wyjątkową możliwość zajęcia się sytuacjami z życia codziennego i przykładami przynoszonymi przez uczestniczki warsztatów.


Formy pracy terapeutycznej i oddziaływania w grupie:

• dyskusja,
• mikroedukacja,
• rysunek,
• psychodrama,
• ćwiczenia w parach,
• interwencje terapeutyczne na tle grupy.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Mailowo: kontakt@psychoterapiadom.pl

Zapraszamy do udziału!