Psychoterapia tańcem i ruchem

Opis

DMT (Dance Movement Therapy) – Psychoterapia tańcem i ruchem


„Ciało jest jak piasek, umysł jest jak wiatr, jeśli chcesz zobaczyć jak wieje wiatr, popatrz na piasek” – B.B. Cohen


Psychoterapia najczęściej kojarzy się z rozmową. W psychoterapii DMT równie istotny jest ruch. Psychoterapia Tańcem i Ruchem opiera się na idei, że ciało i umysł są jednością i że ciało odzwierciedla przeżywane emocje. Oznacza to, że zmiany w psychice możliwe są do osiągnięcia poprzez zmianę w sposobie poruszania się. Podczas psychoterapii DMT nie ma nauki sekwencji tanecznych, ważne jest wsłuchanie się w siebie, w swoje ciało i pozwolenie mu na ruch, który będzie prawdziwy, a niekoniecznie ładny. więcej o DMT


Psychoterapia DMT może szczególnie pomóc osobom cierpiącym na:

• zaburzenia lękowe
• zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)
• PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)
• uzależnienia, współuzależnienia
• nadpobudliwość psychoruchowa
• zaburzenia osobowości
• schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
• choroby afektywne (depresja, mania, choroba afektywna dwubiegunowa)
• autyzm
• SM (stwardnienie rozsiane), choroba Parkinsona, choroba Alzheimera
• choroby onkologiczne i inne choroby somatyczne
• padaczka
• upośledzenie lekkie
• zaburzenia psychosomatyczne


Psychoterapia tańcem i ruchem (DMT) może być pomocna dla osób, które:

• mają problemy z wyrażaniem uczuć albo wyrażają je nieadekwatnie
• cierpią z powodu nadmiernego stresu, stałych napięć lub odczucia zablokowania w niektórych częściach ciała
• mają trudności w relacjach z innymi ludźmi
• chcieliby lepiej poznać siebie, rozwijać się