Terapia uzależnień

Opis

Uzależnienie jest chorobą, w związku z czym może dotknąć  każdego z nas bez względu na zajmowaną pozycję w społeczeństwie, wiek czy wykształcenie. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych nie zawsze należą do osób wykluczonych społecznie. Przeciwnie, chodzą codziennie do pracy, realizują się w niej, odwożą swoje dzieci do szkoły, jednak w związku z postępująca chorobą odczuwają coraz większy dyskomfort psychiczny, nie przyznając się do problemu i nie prosząc o pomoc. Uzależnienie rozwija się stopniowo i jest rozłożone w czasie. Poprzedzają go niepokojące sygnały ostrzegawcze.


Substancje psychoaktywne służą osobie uzależnionej do  rozładowania napięcia, stresu, dodają animuszu oraz pobudzają do działania. Coraz częściej osoba ta poszukuje okazji do kontaktu z substancją. Buduje wokół siebie iluzje, która znacząco odbiega od rzeczywistości. Problem staje się widoczny dla otoczenia, a osoba uzależniona staje się bardziej zagubiona gdyż konsekwencje zażywania stają się coraz trudniejsze do ukrycia.

Najskuteczniejszą pomocą osobom w takiej sytuacji jest psychoterapia.

Psychoterapia uzależnień prowadzona jest indywidualnie. Podczas pierwszych spotkań dokonywana jest diagnoza uzależnienia oraz opracowanie indywidualnych planów terapii. Podstawowym celem jest przede wszystkim wzbudzenie motywacji do utrzymania abstynencji, budowanie świadomości problemu, oraz nauka niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu.


Oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia powinny zgłosić się do Ośrodka z opiekunem. Częstotliwość sesji dostosowana jest do indywidualnej sytuacji klienta.