Trening umiejętności społecznych dla dzieci/młodzieży

Opis


Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumiemy m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie. Istotą treningu jest korygowanie zachowań niekonstruktywnych a także nabywanie nowych umiejętności, co odbywa się dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną, korekcyjną jak i terapeutyczną. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Poszczególne sytuacje są dyskutowane, szukane są możliwe rozwiązania, a wreszcie doskonalone są zachowania uznane za najlepsze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi.

 

Do udziału w treningu zapraszamy dzieci z deficytami w zakresie komunikacji społecznej m.in:

  • nie radzące sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.
  • mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
  • mające trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich,
  • mające trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • potrzebujące zmiany zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie w bezpiecznym i pełnym akceptacji środowisku,
  • potrzebujące miejsca do rozwoju poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawczości w atmosferze wsparcia i życzliwości,
  •  z diagnozą ZA, ADHD, dzieci nieśmiałe, mające kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych.
CELE

Celem zajęć jest wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności, które będą mogły zastosować poza grupą. Dzieci uczą się głównie poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne. Nabywają wiadomości na temat emocji, nowych zachowań, w sposób dostosowany do swojego wieku. W kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się jak współdziałać ze sobą, być wrażliwym na uczucia innych, wymieniać się poglądami i informacjami z poszanowaniem drugiej osoby. Poprzez wzajemne oddziaływania, rozwijają samoświadomości własnych uczuć i potrzeb, ucząc się zarazem asertywnego sposobu komunikacji własnych emocji i myśli. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności, poprawiają nie tylko funkcjonowanie w społeczeństwie i rożnych sytuacjach społecznych, ale również wpływają na poprawę relacji uczestnika z otoczeniem oraz rozwijają zdolność do prawidłowego postrzegania i rozumienia własnych zachowań i emocji.

 

Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu przez 6 miesięcy

 

Grupa wiekowa: 6-8 lat, 9–12 lat, 12-15 lat (ustalane indywidualnie wg potrzeb)

 

Termin: każda sobota miesiąca o g. 9.00, 10.15 i 11.30 (każda godzina dla innej grupy)

 

Start: 14.09.2018 r. (po zebraniu się grupy)

 

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min; przewidziany czas trwania programu to 6 miesięcy

 

70 zł za jedne zajęcia – płatność z góry za cały miesiąc – tydzień przed pierwszymi zajęciami.
Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji. Koszt konsultacji to 100 zł (min. 1 konsultacja).

 

Organizacja: Małe grupy 4-6 osobowe.
Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Spotkania z rodzicami będą się odbywały w momencie zaistnienia takiej konieczności.

 

Prowadzące:

Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejetności Społecznych (TUS SST). Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.


Magdalena Chmielewska – psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych (TUS SST), trener dramy stosowanej. Autorka artykułów i publikacji związanych z problematyką zaburzeń okresu dojrzewania, zaburzeń osobowości, resocjalizacji. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała jako konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, prowadząc warsztaty edukacyjne dla rodziców, szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), Fundacją Szansa dla Niewidomych. Obecnie pracuje jako psycholog w Centrum Rozwoju Osobistego, ale również jako pedagog szkolny, co umożliwia ciągłe doskonalenie kompetencji związanych z udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom dorosłym.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 515 188 411
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂