Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, ODD

Opis


Warsztaty przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, dziecięcymi wybuchami złości. Na warsztaty zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci sprawiających trudności m.in. w wykonywaniu poleceń, mających problem z koncentracją uwagi, sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych, łamiących domowe normy i zasady, okazujących nieposłuszeństwo, prezentujących zachowania agresywne.
Proponowany przez wytyczne AACAP, NICE, Europejskiej Grupy Roboczej ds. ADHD, projekt postępowania zakłada, że leczenie ADHD jest postępowaniem wielokierunkowym, obejmującym zarazem oddziaływania terapeutyczne, jaki i farmakologiczne. Proponowane warsztaty rodzicielskie i interwencje poznawczo-behawioralne w rodzinie są metodą efektywną w pracy z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami i należą do jednych z podstawowych oddziaływań terapeutycznych.

 

CEL

Cel terapeutyczny warsztatów dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom tj. zaburzenia opzycyjno-buntownicze. Jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na lepsze funkcjonowanie społeczne. W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi, skupiać na zachowaniach pożądanych (zamiast na niepożądanych), uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

 
Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD,
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm,
 • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”,
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje,
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań,
 • Przestrzeganie norm i zasad,
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji,
 • Wprowadzenie systemów żetonowych,
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej,
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.
Grupa: 10-15 os.

 

Termin: sobota godz. 11:00

 

Start: wrzesień 2017 r. (po zebraniu się grupy)

 

Czas trwania: cykl 13 spotkań po 1,5-2 godziny. Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralno-poznawcze. Po zakończonym cyklu możliwe konsultacje indywidualne z rodzicami (koszt 100 zł/godz).

 

Cena: 600 zł (uczestnicy otrzymują skrypt z materiałami oraz dyplom ukończenia warsztatu) + drugi rodzic 50%

 

Prowadzące:

Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejetności Społecznych (TUS SSI). Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.


Aneta Waszkiewicz – psycholog, socjoterapeuta, trener TZA, tyflopedagog. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogniznej. Zajmuje się psychologiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Zajmuje się psychoedukacją (w formie szkoleń i warsztatów) dla rodziców oraz dla nauczycieli.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂