Zaburzenia odżywiania

Opis

„Młoda osoba z anoreksją schwytana jest w okrutną pułapkę. Odmawia jedzenia, aby zachować tożsamość, ale aby jej tożsamość mogła istnieć musi ona jeść i to jest doświadczane przez nią jako zdrada samej siebie.” – Lemmy Wright


Jak często i kto choruje na anoreksję?

Jest to zaburzenie typowe dla dojrzewających dziewcząt. Typowy początek to wiek 15-17 lat. Dla dziewcząt w tym wieku ryzyko zachorowania wynosi jak 1 do 100.


Co jest przyczyną zachorowania na anoreksję?

Nie ma jednej przyczyny, istotne są tu przede wszystkim czynniki rodzinne- anoreksja jest często odpowiedzią na złe funkcjonowanie rodziny. Z drugiej strony, wiele postaw rodziców i rodzeństwa osób chorych jest często odpowiedzią na rozwijającą się już anoreksję. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, raczej należy dążyć do poznania tych przyczyn u siebie w trakcie terapii, a nie oczekiwać podania uniwersalnego dla wszystkich chorych wzoru przyczyn anoreksji.


Jakie są cele terapii anoreksji?

U 60% chorych, przy właściwych metodach terapii można uzyskać wyleczenie. Celem ważnym, ale nie jedynym jest powrót wagi osoby chorej, ponieważ można go uzyskać w sposób sztuczny kontrolując proces odżywiania.


Zasadniczymi celami terapii są:

• ustanowienie przez chorą kontroli nad swoim jedzeniem i wagą na normalnym, akceptowanym społecznie poziomie
• radzenie sobie przez chorą ze swoimi problemami w inny sposób niż przez anoreksję
• odnawianie relacji z rodziną na innym poziomie, niż relacja uwarunkowana przez sposób jedzenia i wagę
• edukacja o możliwych przyczynach anoreksji
• edukacja o możliwych zwiastunach nawrotu choroby i sposobach radzenia sobie z nimi


Jakie mogą być przyczyny nawrotu choroby?
Najczęstsze z nich to:

• Nie radzenie sobie ze stresem
• Śmierć bliskiej osoby
• Problemy rodzinne – rodzina nie jest w stanie zaakceptować zdrowej anorektyczki
• Nawrót poczucia osamotnienia, winy
• Obawa własna przed życiem bez anoreksji


Jak pomagamy:

• Konsultacja indywidualna
• Terapia indywidualna
• Grupy terapeutyczne
• Prowadzenie dietetyczne
• Prowadzenie psychiatryczne