Psychoterapia dzieci

psycholog dziecięcy białystok

Psychoterapia dziecięca różni się od psychoterapii osób dorosłych. Dziecko nie jest świadomym uczestnikiem terapii, w dużej mierze to psychoterapeuta decyduje o kształcie i przebiegu sesji. Sesje z psychologiem dziecięcym najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np.: rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie ról, odwzorowywanie sytuacji problemowej poprzez figurki i zabawki. Niekiedy wykorzystuje się gry symulacyjne, wykonywanie prac plastycznych, terapię muzyką albo ćwiczenia pantomimiczne czy pracę z ciałem.

Rola rodziców w psychoterapii dziecięcej

Podczas psychoterapii dzieci szczególnie ważna jest pomoc i współpraca ze strony rodziców. Psycholog dziecięcy informuje rodziców o zmianach, jakie przechodzi dziecko, edukuje, jak ze swoim dzieckiem postępować, jakie mogą być przyczyny trudności dziecka oraz jak ich zachowanie wpływa na emocje dziecka.

Psychoterapia dzieci w ramach oferty naszego ośrodka z Białegostoku może odbywać się w formie spotkań indywidualnych lub spotkań grupowych.

Owocne spotkania z psychologiem dziecięcym

Nasza oferta psychologa dziecięcego w ośrodku w Białymstoku skierowana jest do dzieci, które cierpią z powodu:

• zaburzeń lękowych
• zaburzeń zachowania, np. agresja, nadpobudliwość
• trudności w relacjach z rówieśnikami
• dolegliwości psychosomatycznych, psychoruchowych
• trudności w relacjach rodzinnych, np. w sytuacji rozwodu rodziców
• trudności związanych z rozwojem dziecka, np. mimowolne moczenie