Psychoterapia grupowa

Założeniem psychoterapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, znajdują swój wyraz w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu.

Grupa staje się miejscem poznawania siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Dzięki uczestnictwu w grupie możemy uswiadomić sobie wzorce kontaktowania się z ludźmi, sposoby budowania z nimi relacji oraz trudności, które uniemożliwiają nam satysfakcjonujące więzi. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu samoświadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stać się bodźcem do zmian i własnego rozwoju.

Nasze grupy

1. Grupa terapeutyczna dla osób dorosłych

Sesje grupowe trwają półtorej godziny i odbywają się raz w tygodniu. Grupa będzie liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzone jest konsultacją indywidualną, która służy diagnozie, zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia psychoterapii grupowej.

Dla kogo psychoterapia grupowa:

• dla osób dorosłych, które mają kłopoty w relacjach i chcą zmienić sposób swojego funkcjonowania w tym obszarze
• dla tych, którzy doświadczają lęku, wstydu i onieśmielenia w sytuacjach społecznych
• dla cierpiących z powodu depresji, nerwicy, niechęci do życia, utraty sensu lub samotności
• dla osób chcących poszerzyć i pogłębić samoświadomość swoich reakcji na kontakt z innymi
• dla osób z zaburzeniami odżywiania

Czas trwania grupy:

02.12.2016 – 29.09.2017

Częstotliwość:

1 raz w tygodniu (piątek) w godz. 17:00-20:00 (w tym 15min, przerwy)

Koszt:

250zł/miesiąc

Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeutka, trener.
Ewa Dąbrowska-Jackowska – psycholog, psychoterapeutka, psychodietetyk.

2. Grupa wsparcia dla osób doświadczających mobbingu - z elementami pracy z ciałem

Ośrodek Psychoterapii DOM zaprasza osoby doświadczające przemocy tzw. MOBBINGU do wzięcia udziału w grupie wsparcia.

Liczebność grupy – ok. 11 osób
Częstotliwość spotkań – 1 raz w tygodniu:

sobota w godz. 15:00 - 17:00

Start:

21 stycznia 2017 r.

Czas trwania:

6 miesięcy

Koszt:

250zł/os miesięcznie

Tematyka poruszana podczas spotkań:

• asertywność
• świadomość własnych granic i ich zaznaczanie
• świadomość przeżywanych emocji
• praca z ciałem
• styl komunikacji
• regulowanie emocji

Prowadzące podkreślają, znaczenie i wartość grupy jako źródło szczerego, bezpiecznego komunikatu zwrotnego „jak mnie widzi świat”. Praca będzie w dużej mierze opierać się nie tyle na relacjonowaniu sytuacji stresowych, ale na TU i TERAZ i na relacjach między członkami grupy.

Kiedy zasady i bezpieczeństwo w grupie zostaną zbudowane, praca będzie prowadzona zgodnie z procesem grupowym.
Spotkania nie będą prowadzone zgodnie z blokiem tematycznym „asertywność”, ale w rozmowie z grupą, w momencie kiedy pojawi się wyraźny obszar związany z tematem, wówczas prowadzące proponują zajęcie się kwestią w dwojaki sposób (do wyboru dla grupy):
• jako zajęcia tematyczne
• jako naukę przez doświadczenie, czyli teoria wpleciona w relacjonowane sytuacje i scenki z udziałem grupy.

Podczas spotkań grupy wsparcia odbywać się będzie także nauka relaksacji, praca z oddechem, raz w miesiącu grupa będzie miała sesję z terapeutką pracy z ciałem.

Prowadzące:

Joanna Siemieniuk – psycholog, psychoterapeuta
Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta
Elżbieta Jeżyna – pedagog, psychoterapeuta metodą DMT – terapia tańcem i ruchem

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.