Diagnoza psychologiczna

Diagnoza w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, próbie  wyjaśniania problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu.


Diagnoza psychologiczna dziecka

Jest to kompleksowe pakiet badań psychologicznych, określający możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu w szkole, w funkcjonowaniu z rówieśnikami, jak i w świecie relacji rodzinnych jak i z innymi dorosłymi.


Celem diagnozy jest określenie:

• poziomu funkcjonowania intelektualnego (poznawczego) oraz określenie zdolności motorycznych, percepcyjnych
• specyficznych trudności szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
• ryzyka występowania trudności w funkcjonowaniu u dzieci przedszkolnych
• trudności emocjonalnych
• rozwoju społecznego
• osobowości dziecka


W naszym Ośrodku diagnoza przeprowadzana jest na podstawie:

• wywiadu z rodzicami, opiekunami dziecka, oraz obserwacji dziecka
• wyników uzyskanych z przeprowadzonej baterii testów psychologicznych
• zgromadzonej dokumentacji o funkcjonowaniu dziecka
• w razie potrzeby konsultacji interdyscyplinarnego zespołu: pedagog, logopeda


Standardowo diagnoza trwa 120-150 min

Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog spotyka się z rodzicami, opiekunami w celu przekazania wyników diagnozy i określenia mocnych stron dziecka, na których można się oprzeć w dalszej pracy oraz na pokierowaniu rodziców w razie potrzeby.

„W psychoterapii uczymy się sprzątać. Zaglądamy pod dywan, w różne zakamarki, w których nagromadziły się nieczystości. Psychoterapia jak i sprzątanie jest procesem, w który wkładamy wysiłek, trud, czasem dopada nas zniechęcenie. Jednak w końcu jeśli, wysilimy się ujrzymy świeżą przestrzeń.  To czas na odpoczynek, ulgę, przyjemność. Kurz pojawi się znowu, jednak już teraz wiemy co z nim zrobić.”Terapia par

Rozpoczynając związek nieraz zastanawiamy się, jak on się skończy. Wraz z doświadczeniem uczymy się, że gdy żar opadnie, powstają problemy – problemy ze zrozumieniem, wyrażaniem myśli, różnicą poglądów, wyobrażeń i celów. Często związki przypominają przeciąganie liny. Ale czy tak ma wyglądać nasze życie? Czy tego właśnie pragniemy?

 

Idea naszego ośrodka opiera się na przekonaniu, że nad związkiem warto pracować zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i wtedy, kiedy para zainteresowana jest pogłębianiem swojej relacji i odkrywaniem drzemiącego w niej potencjału.

 

Kiedy wskazana jest psychoterapia pary?

• kiedy w relacji narasta konflikt, niemożliwy do zrozumienia i rozwiązania przez partnerów
• kiedy partnerzy dążą do poprawy relacji między sobą i lepszego porozumienia się, skutecznego rozwiązywania problemów
• kiedy partnerzy mają negatywne doświadczenia nieudanych związków swoich rodziców lub własnych poprzednich związków i chcą zapobiec problemom lub rozwiązać te, które już istnieją
• kiedy partnerzy w obawie przed rozpadem związku chcą zapobiec narastającym trudnościom i zależy im na odbudowie związku
• kiedy partnerzy chcą podjąć próbę porozumienia się, zanim podejmą jakiekolwiek decyzje o przyszłości związku
• kiedy partnerzy zdecydowali się już na rozstanie ale chcą zapobiec napięciom w relacji dla lepszego funkcjonowania w łączących ich obszarach wychowawczych dotyczących dzieci

 

Oferowana przez nas psychoterapia pary jest prowadzona zgodnie z założeniami Terapii EFT – Terapii Par Skoncentrowanej na Emocjach, jest to terapia krótkoterminowa, obejmuje ok. 20 sesji.

 

Sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, trwają 1 lub 1,5 godziny. Ustalane jest to na pierwszych spotkaniach z terapeutą, podczas których zawierany jest kontrakt dotyczący dalszej wspólnej pracy.

 

Kiedy uznajemy, że psychoterapia pary z określonego powodu nie jest wskazaną formą pomocy, proponujemy inne formy pomocy psychologicznej, takie jak:

• psychoterapia indywidualna
• interwencja kryzysowa
• psychoterapia uzależnienia/współuzależnienia
• konsultacje/leczenie psychiatryczne
• psychoterapię dla sprawców przemocy
• psychoterapię dla ofiar przemocy