Diagnoza psychologiczna

Diagnoza w psychologii polega na opisie pozytywnych i negatywnych właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, próbie  wyjaśniania problemów w funkcjonowaniu tej jednostki oraz prognozie skutków zachowań i zjawisk i możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu.


Diagnoza psychologiczna dziecka

Jest to kompleksowe pakiet badań psychologicznych, określający możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu w szkole, w funkcjonowaniu z rówieśnikami, jak i w świecie relacji rodzinnych jak i z innymi dorosłymi.


Celem diagnozy jest określenie:

• poziomu funkcjonowania intelektualnego (poznawczego) oraz określenie zdolności motorycznych, percepcyjnych
• specyficznych trudności szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
• ryzyka występowania trudności w funkcjonowaniu u dzieci przedszkolnych
• trudności emocjonalnych
• rozwoju społecznego
• osobowości dziecka


W naszym Ośrodku diagnoza przeprowadzana jest na podstawie:

• wywiadu z rodzicami, opiekunami dziecka, oraz obserwacji dziecka
• wyników uzyskanych z przeprowadzonej baterii testów psychologicznych
• zgromadzonej dokumentacji o funkcjonowaniu dziecka
• w razie potrzeby konsultacji interdyscyplinarnego zespołu: pedagog, logopeda


Standardowo diagnoza trwa 120-150 min

Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog spotyka się z rodzicami, opiekunami w celu przekazania wyników diagnozy i określenia mocnych stron dziecka, na których można się oprzeć w dalszej pracy oraz na pokierowaniu rodziców w razie potrzeby.

„W psychoterapii uczymy się sprzątać. Zaglądamy pod dywan, w różne zakamarki, w których nagromadziły się nieczystości. Psychoterapia jak i sprzątanie jest procesem, w który wkładamy wysiłek, trud, czasem dopada nas zniechęcenie. Jednak w końcu jeśli, wysilimy się ujrzymy świeżą przestrzeń.  To czas na odpoczynek, ulgę, przyjemność. Kurz pojawi się znowu, jednak już teraz wiemy co z nim zrobić.”Terapia uzależnień

Uzależnienie jest chorobą, w związku z czym może dotknąć  każdego z nas bez względu na zajmowaną pozycję w społeczeństwie, wiek czy wykształcenie. Osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych nie zawsze należą do osób wykluczonych społecznie. Przeciwnie, chodzą codziennie do pracy, realizują się w niej, odwożą swoje dzieci do szkoły, jednak w związku z postępująca chorobą odczuwają coraz większy dyskomfort psychiczny, nie przyznając się do problemu i nie prosząc o pomoc. Uzależnienie rozwija się stopniowo i jest rozłożone w czasie. Poprzedzają go niepokojące sygnały ostrzegawcze.


Substancje psychoaktywne służą osobie uzależnionej do  rozładowania napięcia, stresu, dodają animuszu oraz pobudzają do działania. Coraz częściej osoba ta poszukuje okazji do kontaktu z substancją. Buduje wokół siebie iluzje, która znacząco odbiega od rzeczywistości. Problem staje się widoczny dla otoczenia, a osoba uzależniona staje się bardziej zagubiona gdyż konsekwencje zażywania stają się coraz trudniejsze do ukrycia.

Najskuteczniejszą pomocą osobom w takiej sytuacji jest psychoterapia.

Psychoterapia uzależnień prowadzona jest indywidualnie. Podczas pierwszych spotkań dokonywana jest diagnoza uzależnienia oraz opracowanie indywidualnych planów terapii. Podstawowym celem jest przede wszystkim wzbudzenie motywacji do utrzymania abstynencji, budowanie świadomości problemu, oraz nauka niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu.


Oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych jak i niepełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia powinny zgłosić się do Ośrodka z opiekunem. Częstotliwość sesji dostosowana jest do indywidualnej sytuacji klienta.