Grupa terapeutyczna dla partnera/ki osoby uzależnionej

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej osoby pozostające w związku z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów!

Struktura pracy terapeutycznej w grupie:
Grupa zamknięta
Termin: czwartki godz. 18.00 – 20.00
Liczebność grupy: max 8 osób


Koszt: 160 zł/miesiąc.
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje psychoterapeuta prowadzący grupę podczas rozmowy konsultacyjnej.
Czas trwania konsultacji: 50 min, koszt 90 zł.


Kiedy: 25 spotkań 1 x w tygodniu po 2 godz. (w tym przerwy)


Prowadzące:

Izabela Sych – Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji)
Podczas trwania grupy poruszone zostaną III moduły:

I. „To on pije więc to on ma problem” – W jaki sposób picie partnera wpływa na moje życie?


Przepracowanie tego modułu na na celu częściowe przeniesienie uwagi z osoby uzależnionej na nią samą, zmotywowanie do dalszego uczestnictwa w zajęciach, częściowa lub całkowita rezygnacja z zachowań charakterystycznych dla osób współuzależnionych (nadkontrola i nadodpowiedzialność).


II. „Co ja mogę zrobić w sprawie jego picia?”


Celem tego modułu jest zmiana stereotypów myślenia o alkoholizmie; umiejętność informowania alkoholika o jego chorobie i żądanie leczenia; uwolnienie od odpowiedzialności za picie męża/żony; obrona przed destrukcyjnymi zachowaniami męża/żony.


III. „Jak mogę poprawić swoją sytuację? Wiem, jak mam postępować ale nie potrafię wprowadzić zadowalających zmian.”


Celem tego modułu jest wypracowanie skoncentrowania pacjentki/pacjenta na sobie; stawianie granic; rozpoznawanie zasobów i umiejętności; rozpoznawanie deficytów i uczenie nowych umiejętności.

Spotkania stanowią wyjątkową możliwość zajęcia się sytuacjami z życia codziennego i przykładami przynoszonymi przez uczestniczki warsztatów.


Formy pracy terapeutycznej i oddziaływania w grupie:

• dyskusja,
• mikroedukacja,
• rysunek,
• psychodrama,
• ćwiczenia w parach,
• interwencje terapeutyczne na tle grupy.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Mailowo: kontakt@psychoterapiadom.pl

Zapraszamy do udziału!


Trening umiejętności społecznych dla dzieci/młodzieży


Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumiemy m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie. Istotą treningu jest korygowanie zachowań niekonstruktywnych a także nabywanie nowych umiejętności, co odbywa się dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną, korekcyjną jak i terapeutyczną. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Poszczególne sytuacje są dyskutowane, szukane są możliwe rozwiązania, a wreszcie doskonalone są zachowania uznane za najlepsze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi.

 

Do udziału w treningu zapraszamy dzieci z deficytami w zakresie komunikacji społecznej m.in:

  • nie radzące sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.
  • mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
  • mające trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich,
  • mające trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
  • potrzebujące zmiany zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie w bezpiecznym i pełnym akceptacji środowisku,
  • potrzebujące miejsca do rozwoju poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawczości w atmosferze wsparcia i życzliwości,
  •  z diagnozą ZA, ADHD, dzieci nieśmiałe, mające kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych.
CELE

Celem zajęć jest wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności, które będą mogły zastosować poza grupą. Dzieci uczą się głównie poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne. Nabywają wiadomości na temat emocji, nowych zachowań, w sposób dostosowany do swojego wieku. W kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się jak współdziałać ze sobą, być wrażliwym na uczucia innych, wymieniać się poglądami i informacjami z poszanowaniem drugiej osoby. Poprzez wzajemne oddziaływania, rozwijają samoświadomości własnych uczuć i potrzeb, ucząc się zarazem asertywnego sposobu komunikacji własnych emocji i myśli. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności, poprawiają nie tylko funkcjonowanie w społeczeństwie i rożnych sytuacjach społecznych, ale również wpływają na poprawę relacji uczestnika z otoczeniem oraz rozwijają zdolność do prawidłowego postrzegania i rozumienia własnych zachowań i emocji.

 

Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu przez 6 miesięcy

 

Grupa wiekowa: 6-8 lat, 9–12 lat, 12-15 lat (ustalane indywidualnie wg potrzeb)

 

Termin: każda sobota miesiąca o g. 9.00, 10.15 i 11.30 (każda godzina dla innej grupy)

 

Start: 14.09.2018 r. (po zebraniu się grupy)

 

Czas trwania: zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min; przewidziany czas trwania programu to 6 miesięcy

 

70 zł za jedne zajęcia – płatność z góry za cały miesiąc – tydzień przed pierwszymi zajęciami.
Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji. Koszt konsultacji to 100 zł (min. 1 konsultacja).

 

Organizacja: Małe grupy 4-6 osobowe.
Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Spotkania z rodzicami będą się odbywały w momencie zaistnienia takiej konieczności.

 

Prowadzące:

Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejetności Społecznych (TUS SST). Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.


Magdalena Chmielewska – psycholog, pedagog, trener umiejętności społecznych (TUS SST), trener dramy stosowanej. Autorka artykułów i publikacji związanych z problematyką zaburzeń okresu dojrzewania, zaburzeń osobowości, resocjalizacji. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała jako konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, prowadząc warsztaty edukacyjne dla rodziców, szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje), Fundacją Szansa dla Niewidomych. Obecnie pracuje jako psycholog w Centrum Rozwoju Osobistego, ale również jako pedagog szkolny, co umożliwia ciągłe doskonalenie kompetencji związanych z udzielaniem pomocy i wsparcia psychologicznego zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom dorosłym.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 515 188 411
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂


Grupa wsparcia dla mam małych dzieci 0-3l.

Jeśli jesteś mamą małego dziecka, czujesz się zagubiona, samotna, nie wiesz co robić – nie może Cię zabraknąć!


Zapraszamy do grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów!


Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu przez 3 miesiące


Czas trwania: 2 godziny


Termin: czwartek godz. 11.00-13.00


Liczebność grupy: ok. 8 mam


Koszt: 30zł/spotkanie


Kiedy: od 15.02.2018 do 17.05.2018


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Aleksandra Tyszuk – psycholog, psychoterapeuta

DLA KOGO?


Jeśli jesteś mamą małego dziecka (0-3 lata) i czujesz, że potrzebujesz wsparcia, pomocy w codziennych trudnościach związanych z wychowywaniem dziecka, relacjami w Twojej rodzinie lub osobistymi przeżyciami, zapraszamy Cię na grupę wsparcia.

Możesz w dowolnym momencie trwania grupy dołączyć do niej, bądź zrezygnować, gdyż ma ona formułę otwartą.


NA CZYM TO POLEGA?


Na zajęciach będziemy zajmować się pytaniami/trudnościami, które zgłaszać będą rodzice małych dzieci. Formuła grupy zakłada, że spotykają się na niej osoby, mogące być dla siebie wsparciem i źródłem wiedzy, ponieważ znajdują się w podobnej sytuacji. Każdy uczestnik może opowiedzieć o swojej trudności, problemie i uzyskać pomoc od innych uczestników grupy – mogą oni podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć, jak poradzili sobie w podobnej sytuacji, co im pomagało, a co przeszkadzało w rozwiązaniu problemu. Mogą także powiedzieć, jak widzą i rozumieją problem danej osoby. Każda osoba w grupie może więc zarówno uzyskać wsparcie, ale także być źródłem wsparcia dla innych. Nad całością czuwać będzie dwóch psychologów.


ZYSK:


Cotygodniowe spotkania będą okazją do:

• spojrzenia na stare problemy z nowej perspektywy i pracy nad nimi,
• otwartego dzielenia się i czerpania z wymiany doświadczeń między rodzicami,
• porozmawiania o emocjach towarzyszących ciąży i macierzyństwu,
• wspierania się nawzajem i szukania siły w trudniejszych momentach, kiedy masz dość i czujesz się bezradna.


Spotkania stanowią wyjątkową możliwość zajęcia się sytuacjami z życia codziennego i przykładami przynoszonymi przez uczestniczki warsztatów.


Proponowane tematy:

• przejście ze świata dorosłych do świata niemowlęcia,
• czas ciąży – jak go przetrwać i czego się spodziewać
• czas dla mamy,
• niepokoje początkującej mamy,
• związek a pojawienie się nowego członka rodziny,
• karmienie, spanie, rytm dnia z dzieckiem,
• powrót do pracy i aktywności zawodowej,
• wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka.


Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂


Wasztaty wychowawcze dla rodziców – II Edycja

II edycja cyklu warsztatów wychowawczych „Dziecko w DOMu” już po wakacjach!!! Startujemy 9 września!


Zapraszamy na cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i opiekunów, babcie, dziadków, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi lub młodzieżą oraz osoby zainteresowane tematyką rozwoju psychologicznego dziecka.


Każda druga sobota miesiąca w godz.: 10:00-12:00


Zaczynamy już 9 września!09.09.2017 Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
Cele warsztatu:

• uświadomienie, czym jest wysokie poczucie własnej wartości,
• szukanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na powstawanie poczucia wartości u dziecka,
• wskazanie konkretnych sposobów postępowania z dzieckiem, by budować w nim wysokie poczucie wartości.


07.10.2017 Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
Cele warsztatu:

• uświadomienie konsekwencji stosowania klapsa i innych metod niekonstruktywnych dla rozwoju dziecka i relacji rodzica z dzieckiem,
• możliwość rozpoznania własnych motywów stosowania klapsa,
• pokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
• poznanie i ćwiczenie metod zachęcania dziecka do współpracy.


04.11.2017 Emocje dziecka
Cele warsztatu:

• uświadomienie, w jaki sposób małe dzieci wyrażają emocje,
• zrozumienie czemu do dzieci przeżywających silne emocje nie docierają racjonalne argumenty,
• pokazanie sposobów na to, by pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.


09.12.2017 Każdy może być dobrym rodzicem
Cele warsztatu:

Podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.


20.01.2018 Mały terrorysta. O dziecięcych atakach złości
Cele warsztatu:

• uświadomienie rodzicom z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci,
• pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne,
• wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.


10.02.2018 Słowa mają moc – o sztuce doceniania
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,
• wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem,
• pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.


10.03.2018 Słowa ranią
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie konsekwencje może mieć dla dziecka przemoc werbalna i jakie formy może przybierać,
• zastanowienie się nad przyczynami agresywnych reakcji ze strony opiekunów w stosunku do dziecka,
• wypracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, by do przemocy werbalnej nie dochodziło.W każdym warsztacie może wziąć udział od 8 do 14 osób.
Można zapisywać się na pojedyńcze warsztaty lub na cały cykl.


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Ewa Dąbrowska-Jackowska – psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
Aleksandra Tyszuk – psycholog, psychoterapeuta

Udział w warsztatach jest płatny 25zł/os. Wstęp możliwy po wcześniejszym zapisaniu się.


Zapisy:
Recepcja ośrodka: tel. 577 173 988
lub u Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Zapraszamy! 🙂


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów wychowawczych dla rodziców. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i opiekunów, babcie, dziadków, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi lub młodzieżą oraz osoby zainteresowane tematyką rozwoju psychologicznego dziecka.


Każda trzecia sobota miesiąca w godz.: 10:30-12:30


Zaczynamy już 15 października!15.10.2016 Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
Cele warsztatu:

• uświadomienie, czym jest wysokie poczucie własnej wartości,
• szukanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na powstawanie poczucia wartości u dziecka,
• wskazanie konkretnych sposobów postępowania z dzieckiem, by budować w nim wysokie poczucie wartości.


19.11.2016 Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
Cele warsztatu:

• uświadomienie konsekwencji stosowania klapsa i innych metod niekonstruktywnych dla rozwoju dziecka i relacji rodzica z dzieckiem,
• możliwość rozpoznania własnych motywów stosowania klapsa,
• pokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
• poznanie i ćwiczenie metod zachęcania dziecka do współpracy.


17.12.2016 Emocje dziecka
Cele warsztatu:

• uświadomienie, w jaki sposób małe dzieci wyrażają emocje,
• zrozumienie czemu do dzieci przeżywających silne emocje nie docierają racjonalne argumenty,
• pokazanie sposobów na to, by pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.


21.01.2017 Gadki o gatkach
Cel warsztatu:

Przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.


21.01.2017 PREZENT z okazji Dnia Babci i Dziadka
Być babcią być dziadkiem w godz. 13:00-15:00
Cele warsztatu:

• rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci,
• przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby,
• wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt.


18.02.2017 Każdy może być dobrym rodzicem
Cele warsztatu:

Podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.


18.03.2017 Mały terrorysta. O dziecięcych atakach złości
Cele warsztatu:

• uświadomienie rodzicom z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci,
• pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne,
• wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.


22.04.2017 Słowa mają moc – o sztuce doceniania
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,
• wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem,
• pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.


20.05.2017 Słowa ranią
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie konsekwencje może mieć dla dziecka przemoc werbalna i jakie formy może przybierać,
• zastanowienie się nad przyczynami agresywnych reakcji ze strony opiekunów w stosunku do dziecka,
• wypracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, by do przemocy werbalnej nie dochodziło.


W każdym warsztacie może wziąć udział od 8 do 14 osób.
Można zapisywać się na pojedyńcze warsztaty lub na cały cykl.


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Ewa Dąbrowska-Jackowska – psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wstęp możliwy po wcześniejszym zapisaniu się.


Od 19.11.2016 rozpoczął się także cykl płatnych warsztatów umiejętności wychowawczych. Kwota za udział w warsztacie jest symboliczna i wynosi 25zł/os. Warsztaty będą odbywały się w te same dni co podane w harmonogramie, z tym że o godz. 13.00. Czas trwania warsztatu wynosi około 2 godziny. Zapraszamy do zapisywania się na cały cykl lub poszczególne warsztaty.


Już po wakacjach planujemy rozpoczęcie nowego cyklu warsztatów wychowawczych dla rodziców. Osoby chętne zapraszamy do rezerwowania miejsc, pierwszy warsztat już we wrześniu!

Zapraszamy! 🙂


Trening zastępowania agresji

Borykasz się z zachowaniami agresywnymi Twojego dziecka?


Agresja słowna i fizyczna, braki w umiejętnościach, niedojrzałość i wycofanie to cztery główne cechy dzieci i młodzieży agresywnej. Każdy akt agresji ma wiele przyczyn, które tkwią zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz dziecka czy nastolatka. Młodym ludziom z deficytami umiejętności często brakuje wiedzy i zdolności do tego, żeby raczej prosić niż żądać, negocjować, poszukiwać kompromisu lub w inny sposób reagować właściwie w obliczu konfliktu. Zamiast tego sięgają po agresję fizyczną i zaspakajają swoje pragnienie w sposób natychmiastowy, zamiast ćwiczyć samokontrolę.


Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech skoordynowanych i zintegrowanych modułów:

1.treningu umiejętności społecznych
2.treningu kontroli złości
3.wnioskowania moralnego.


Mimo, iż istnieje więcej wewnętrznych i zewnętrznych poprzedników agresywnych zachowań to w założeniu Treningu Zastępowania Agresji te główne obszary pracy podjęte podczas treningu pozwalają młodym ludziom w sposób konstruktywny korzystać z emocji pojawiających się w nich.


Dla kogo:

młodzież w wieku 13-15 lat.

Częstotliwość i czas trwania:

Cały trening obejmuje 30 spotkań po ok 1,5h
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu – w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych.
Start: 03.10.2016

Miejsce:

Ośrodek Psychoterapii „Dom” – Psychoterapia dzieci, młodzieży i dorosłych ul. Legionowa 6/20 15-099 Białystok

Koszt:

150zł/miesiąc (CENA PROMOCYJNA!)

Prowadzące:

Ewa Dąbrowska-Jackowka: psycholog, psychoterapeutka, psychodietetyk
Justyna Kruszewska: pedagog, psychoterapeutka, trener.

Zapisy pod nr 793 919 411.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.