Grupa terapeutyczna dla partnera/ki osoby uzależnionej

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej osoby pozostające w związku z osobą uzależnioną.

Zapraszamy do grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów!

Struktura pracy terapeutycznej w grupie:
Grupa zamknięta
Termin: czwartki godz. 18.00 – 20.00
Liczebność grupy: max 8 osób


Koszt: 160 zł/miesiąc.
O zakwalifikowaniu do grupy decyduje psychoterapeuta prowadzący grupę podczas rozmowy konsultacyjnej.
Czas trwania konsultacji: 50 min, koszt 90 zł.


Kiedy: 25 spotkań 1 x w tygodniu po 2 godz. (w tym przerwy)


Prowadzące:

Izabela Sych – Specjalista Psychoterapii Uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji)
Podczas trwania grupy poruszone zostaną III moduły:

I. „To on pije więc to on ma problem” – W jaki sposób picie partnera wpływa na moje życie?


Przepracowanie tego modułu na na celu częściowe przeniesienie uwagi z osoby uzależnionej na nią samą, zmotywowanie do dalszego uczestnictwa w zajęciach, częściowa lub całkowita rezygnacja z zachowań charakterystycznych dla osób współuzależnionych (nadkontrola i nadodpowiedzialność).


II. „Co ja mogę zrobić w sprawie jego picia?”


Celem tego modułu jest zmiana stereotypów myślenia o alkoholizmie; umiejętność informowania alkoholika o jego chorobie i żądanie leczenia; uwolnienie od odpowiedzialności za picie męża/żony; obrona przed destrukcyjnymi zachowaniami męża/żony.


III. „Jak mogę poprawić swoją sytuację? Wiem, jak mam postępować ale nie potrafię wprowadzić zadowalających zmian.”


Celem tego modułu jest wypracowanie skoncentrowania pacjentki/pacjenta na sobie; stawianie granic; rozpoznawanie zasobów i umiejętności; rozpoznawanie deficytów i uczenie nowych umiejętności.

Spotkania stanowią wyjątkową możliwość zajęcia się sytuacjami z życia codziennego i przykładami przynoszonymi przez uczestniczki warsztatów.


Formy pracy terapeutycznej i oddziaływania w grupie:

• dyskusja,
• mikroedukacja,
• rysunek,
• psychodrama,
• ćwiczenia w parach,
• interwencje terapeutyczne na tle grupy.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Mailowo: kontakt@psychoterapiadom.pl

Zapraszamy do udziału!


Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, ODD


Warsztaty przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, dziecięcymi wybuchami złości. Na warsztaty zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci sprawiających trudności m.in. w wykonywaniu poleceń, mających problem z koncentracją uwagi, sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych, łamiących domowe normy i zasady, okazujących nieposłuszeństwo, prezentujących zachowania agresywne.
Proponowany przez wytyczne AACAP, NICE, Europejskiej Grupy Roboczej ds. ADHD, projekt postępowania zakłada, że leczenie ADHD jest postępowaniem wielokierunkowym, obejmującym zarazem oddziaływania terapeutyczne, jaki i farmakologiczne. Proponowane warsztaty rodzicielskie i interwencje poznawczo-behawioralne w rodzinie są metodą efektywną w pracy z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami i należą do jednych z podstawowych oddziaływań terapeutycznych.

 

CEL

Cel terapeutyczny warsztatów dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom tj. zaburzenia opzycyjno-buntownicze. Jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na lepsze funkcjonowanie społeczne. W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi, skupiać na zachowaniach pożądanych (zamiast na niepożądanych), uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

 
Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD,
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm,
 • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”,
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje,
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań,
 • Przestrzeganie norm i zasad,
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji,
 • Wprowadzenie systemów żetonowych,
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej,
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.
Grupa: 10-15 os.

 

Termin: sobota godz. 11:00

 

Start: wrzesień 2017 r. (po zebraniu się grupy)

 

Czas trwania: cykl 13 spotkań po 1,5-2 godziny. Spotkania odbywają się 3 razy w miesiącu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralno-poznawcze. Po zakończonym cyklu możliwe konsultacje indywidualne z rodzicami (koszt 100 zł/godz).

 

Cena: 600 zł (uczestnicy otrzymują skrypt z materiałami oraz dyplom ukończenia warsztatu) + drugi rodzic 50%

 

Prowadzące:

Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejetności Społecznych (TUS SSI). Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.


Aneta Waszkiewicz – psycholog, socjoterapeuta, trener TZA, tyflopedagog. Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogniznej. Zajmuje się psychologiczną diagnozą przyczyn trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych. Zajmuje się psychoedukacją (w formie szkoleń i warsztatów) dla rodziców oraz dla nauczycieli.

Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂


Grupa wsparcia dla mam małych dzieci 0-3l.

Jeśli jesteś mamą małego dziecka, czujesz się zagubiona, samotna, nie wiesz co robić – nie może Cię zabraknąć!


Zapraszamy do grupy prowadzonej przez wykwalifikowanych psychoterapeutów!


Częstotliwość spotkań: 1 raz w tygodniu przez 3 miesiące


Czas trwania: 2 godziny


Termin: czwartek godz. 11.00-13.00


Liczebność grupy: ok. 8 mam


Koszt: 30zł/spotkanie


Kiedy: od 15.02.2018 do 17.05.2018


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Aleksandra Tyszuk – psycholog, psychoterapeuta

DLA KOGO?


Jeśli jesteś mamą małego dziecka (0-3 lata) i czujesz, że potrzebujesz wsparcia, pomocy w codziennych trudnościach związanych z wychowywaniem dziecka, relacjami w Twojej rodzinie lub osobistymi przeżyciami, zapraszamy Cię na grupę wsparcia.

Możesz w dowolnym momencie trwania grupy dołączyć do niej, bądź zrezygnować, gdyż ma ona formułę otwartą.


NA CZYM TO POLEGA?


Na zajęciach będziemy zajmować się pytaniami/trudnościami, które zgłaszać będą rodzice małych dzieci. Formuła grupy zakłada, że spotykają się na niej osoby, mogące być dla siebie wsparciem i źródłem wiedzy, ponieważ znajdują się w podobnej sytuacji. Każdy uczestnik może opowiedzieć o swojej trudności, problemie i uzyskać pomoc od innych uczestników grupy – mogą oni podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć, jak poradzili sobie w podobnej sytuacji, co im pomagało, a co przeszkadzało w rozwiązaniu problemu. Mogą także powiedzieć, jak widzą i rozumieją problem danej osoby. Każda osoba w grupie może więc zarówno uzyskać wsparcie, ale także być źródłem wsparcia dla innych. Nad całością czuwać będzie dwóch psychologów.


ZYSK:


Cotygodniowe spotkania będą okazją do:

• spojrzenia na stare problemy z nowej perspektywy i pracy nad nimi,
• otwartego dzielenia się i czerpania z wymiany doświadczeń między rodzicami,
• porozmawiania o emocjach towarzyszących ciąży i macierzyństwu,
• wspierania się nawzajem i szukania siły w trudniejszych momentach, kiedy masz dość i czujesz się bezradna.


Spotkania stanowią wyjątkową możliwość zajęcia się sytuacjami z życia codziennego i przykładami przynoszonymi przez uczestniczki warsztatów.


Proponowane tematy:

• przejście ze świata dorosłych do świata niemowlęcia,
• czas ciąży – jak go przetrwać i czego się spodziewać
• czas dla mamy,
• niepokoje początkującej mamy,
• związek a pojawienie się nowego członka rodziny,
• karmienie, spanie, rytm dnia z dzieckiem,
• powrót do pracy i aktywności zawodowej,
• wspieranie i stymulowanie rozwoju dziecka.


Zapisy:

Telefonicznie:
Recepcja ośrodka tel. 577 173 988
Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Mailowo:
kontakt@psychoterapiadom.pl

ZAPRASZAMY! 🙂


Wasztaty wychowawcze dla rodziców – II Edycja

II edycja cyklu warsztatów wychowawczych „Dziecko w DOMu” już po wakacjach!!! Startujemy 9 września!


Zapraszamy na cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i opiekunów, babcie, dziadków, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi lub młodzieżą oraz osoby zainteresowane tematyką rozwoju psychologicznego dziecka.


Każda druga sobota miesiąca w godz.: 10:00-12:00


Zaczynamy już 9 września!09.09.2017 Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
Cele warsztatu:

• uświadomienie, czym jest wysokie poczucie własnej wartości,
• szukanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na powstawanie poczucia wartości u dziecka,
• wskazanie konkretnych sposobów postępowania z dzieckiem, by budować w nim wysokie poczucie wartości.


07.10.2017 Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
Cele warsztatu:

• uświadomienie konsekwencji stosowania klapsa i innych metod niekonstruktywnych dla rozwoju dziecka i relacji rodzica z dzieckiem,
• możliwość rozpoznania własnych motywów stosowania klapsa,
• pokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
• poznanie i ćwiczenie metod zachęcania dziecka do współpracy.


04.11.2017 Emocje dziecka
Cele warsztatu:

• uświadomienie, w jaki sposób małe dzieci wyrażają emocje,
• zrozumienie czemu do dzieci przeżywających silne emocje nie docierają racjonalne argumenty,
• pokazanie sposobów na to, by pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.


09.12.2017 Każdy może być dobrym rodzicem
Cele warsztatu:

Podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.


20.01.2018 Mały terrorysta. O dziecięcych atakach złości
Cele warsztatu:

• uświadomienie rodzicom z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci,
• pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne,
• wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.


10.02.2018 Słowa mają moc – o sztuce doceniania
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,
• wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem,
• pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.


10.03.2018 Słowa ranią
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie konsekwencje może mieć dla dziecka przemoc werbalna i jakie formy może przybierać,
• zastanowienie się nad przyczynami agresywnych reakcji ze strony opiekunów w stosunku do dziecka,
• wypracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, by do przemocy werbalnej nie dochodziło.W każdym warsztacie może wziąć udział od 8 do 14 osób.
Można zapisywać się na pojedyńcze warsztaty lub na cały cykl.


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Ewa Dąbrowska-Jackowska – psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk
Aleksandra Tyszuk – psycholog, psychoterapeuta

Udział w warsztatach jest płatny 25zł/os. Wstęp możliwy po wcześniejszym zapisaniu się.


Zapisy:
Recepcja ośrodka: tel. 577 173 988
lub u Justyna Kruszewska tel. 793 919 411

Zapraszamy! 🙂


Warsztaty wychowawcze dla rodziców

Zapraszamy na cykl bezpłatnych warsztatów wychowawczych dla rodziców. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i opiekunów, babcie, dziadków, pedagogów, osoby pracujące z dziećmi lub młodzieżą oraz osoby zainteresowane tematyką rozwoju psychologicznego dziecka.


Każda trzecia sobota miesiąca w godz.: 10:30-12:30


Zaczynamy już 15 października!15.10.2016 Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
Cele warsztatu:

• uświadomienie, czym jest wysokie poczucie własnej wartości,
• szukanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na powstawanie poczucia wartości u dziecka,
• wskazanie konkretnych sposobów postępowania z dzieckiem, by budować w nim wysokie poczucie wartości.


19.11.2016 Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
Cele warsztatu:

• uświadomienie konsekwencji stosowania klapsa i innych metod niekonstruktywnych dla rozwoju dziecka i relacji rodzica z dzieckiem,
• możliwość rozpoznania własnych motywów stosowania klapsa,
• pokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
• poznanie i ćwiczenie metod zachęcania dziecka do współpracy.


17.12.2016 Emocje dziecka
Cele warsztatu:

• uświadomienie, w jaki sposób małe dzieci wyrażają emocje,
• zrozumienie czemu do dzieci przeżywających silne emocje nie docierają racjonalne argumenty,
• pokazanie sposobów na to, by pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.


21.01.2017 Gadki o gatkach
Cel warsztatu:

Przekazanie rodzicom informacji o tym, w jaki sposób mogą rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie, aby zwiększyć ich ochronę przed wykorzystaniem seksualnym.


21.01.2017 PREZENT z okazji Dnia Babci i Dziadka
Być babcią być dziadkiem w godz. 13:00-15:00
Cele warsztatu:

• rozpoznanie sytuacji osoby, która jest w roli dziadka/babci,
• przedstawienie perspektywy dziecka w spostrzeganiu dorosłej osoby,
• wyartykułowanie wyobrażeń na temat potrzeb wnucząt.


18.02.2017 Każdy może być dobrym rodzicem
Cele warsztatu:

Podniesienie świadomości uczestników na temat potrzeb dziecka i umiejętności sprostania jego oczekiwaniom.


18.03.2017 Mały terrorysta. O dziecięcych atakach złości
Cele warsztatu:

• uświadomienie rodzicom z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci,
• pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne,
• wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.


22.04.2017 Słowa mają moc – o sztuce doceniania
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,
• wskazanie różnic pomiędzy doceniania a ocenianiem,
• pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka.


20.05.2017 Słowa ranią
Cele warsztatu:

• uświadomienie, jakie konsekwencje może mieć dla dziecka przemoc werbalna i jakie formy może przybierać,
• zastanowienie się nad przyczynami agresywnych reakcji ze strony opiekunów w stosunku do dziecka,
• wypracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, by do przemocy werbalnej nie dochodziło.


W każdym warsztacie może wziąć udział od 8 do 14 osób.
Można zapisywać się na pojedyńcze warsztaty lub na cały cykl.


Prowadzące:

Justyna Kruszewska – pedagog, psychoterapeuta, trener
Ewa Dąbrowska-Jackowska – psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wstęp możliwy po wcześniejszym zapisaniu się.


Od 19.11.2016 rozpoczął się także cykl płatnych warsztatów umiejętności wychowawczych. Kwota za udział w warsztacie jest symboliczna i wynosi 25zł/os. Warsztaty będą odbywały się w te same dni co podane w harmonogramie, z tym że o godz. 13.00. Czas trwania warsztatu wynosi około 2 godziny. Zapraszamy do zapisywania się na cały cykl lub poszczególne warsztaty.


Już po wakacjach planujemy rozpoczęcie nowego cyklu warsztatów wychowawczych dla rodziców. Osoby chętne zapraszamy do rezerwowania miejsc, pierwszy warsztat już we wrześniu!

Zapraszamy! 🙂