Zaburzenia odżywiania

Anoreksja, Bulimia Białystok

Anoreksja

„Młoda osoba z anoreksją schwytana jest w okrutną pułapkę. Odmawia jedzenia, aby zachować tożsamość, ale aby jej tożsamość mogła istnieć musi ona jeść i to jest doświadczane przez nią jako zdrada samej siebie.” - Lemmy Wright

Jak często i kto choruje na anoreksję?

Anoreksja to zaburzenie typowe dla dojrzewających dziewcząt. Typowy początek to wiek 15-17 lat. Dla dziewcząt w tym wieku ryzyko zachorowania na anoreksję wynosi jak 1 do 100.

Co jest przyczyną zachorowania na anoreksję?

Nie ma jednej przyczyny, istotne są tu przede wszystkim czynniki rodzinne – anoreksja jest często odpowiedzią na złe funkcjonowanie rodziny. Z drugiej strony, wiele postaw rodziców i rodzeństwa osób chorych jest często odpowiedzią na rozwijającą się już anoreksję. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, raczej należy dążyć do poznania tych przyczyn u siebie w trakcie terapii, a nie oczekiwać podania uniwersalnego dla wszystkich chorych wzoru przyczyn anoreksji.

Jakie są cele terapii anoreksji w naszym ośrodku w Białymstoku?

U 60% chorych, przy właściwych metodach terapii, można uzyskać wyleczenie. Celem ważnym, ale nie jedynym jest powrót wagi osoby chorej, ponieważ można go uzyskać w sposób sztuczny kontrolując proces odżywiania.

Zasadniczymi celami terapii są:

• ustanowienie przez chorą kontroli nad swoim jedzeniem i wagą na normalnym, akceptowanym społecznie poziomie
• radzenie sobie przez chorą ze swoimi problemami w inny sposób niż przez anoreksję
• odnawianie relacji z rodziną na innym poziomie, niż relacja uwarunkowana przez sposób jedzenia i wagę
• edukacja o możliwych przyczynach anoreksji
• edukacja o możliwych zwiastunach nawrotu choroby i sposobach radzenia sobie z nimi

Jakie mogą być przyczyny nawrotu choroby?
Najczęstsze z nich to:

• Nie radzenie sobie ze stresem
• Śmierć bliskiej osoby
• Problemy rodzinne - rodzina nie jest w stanie zaakceptować zdrowej anorektyczki
• Nawrót poczucia osamotnienia, winy
• Obawa własna przed życiem bez anoreksji

Bulimia

Równie poważnym i często pojawiającym się problemem jest bulimia. Ten rodzaj zaburzenia odżywiania polega na często pojawiających się napadach objadania, po czym chory chce pozbyć się pokarmu przyjmując środki przeczyszczające, wywołując wymioty itp. Bulimia jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia psychicznego i sieje spustoszenie w organizmie.

W naszym ośrodku w Białymstoku proponujemy terapię bulimii, prowadzoną przez specjalistów.

Pomoc w naszym ośrodku w Białymstoku opiera się na:

• Konsultacja indywidualna
• Terapia indywidualna
• Grupy terapeutyczne
• Prowadzenie dietetyczne
• Prowadzenie psychiatryczne