Agnieszka Mudrewicz

Jestem psychologiem (ukończyłam studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie), pedagogiem wczesnoszkolnym (Uniwersytet w Białymstoku, magister), terapeutą integracji sensorycznej (kurs uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii SI), a także posiadam uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju i zajęć z dziećmi z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami funkcji wzrokowych.

Ukończyłam liczne kursy doskonalące (m. in. pracę z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, opóźnieniami w rozwoju, problemami w komunikacji i zachowaniu) oraz nadające uprawnienia do prowadzenia treningów dla dzieci nieśmiałych, dzieci i młodzieży mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, a także rozwijających umiejętności rodzicielskie.

Aktualnie jestem w trakcie podyplomowego całościowego kursu psychoterapii i terapii rodzin atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując jako psycholog w placówkach edukacyjnych (przedszkolach, szkołach różnego typu), poradniach psychologiczno – pedagogicznych, niepublicznych ośrodkach pomocy dzieciom i rodzinie. Odbyłam staż diagnostyczny w klinicznym Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku. Prowadziłam badania umiejętności edukacyjnych dzieci (Instytut Badań Edukacyjnych), wypalenia zawodowego i trudności związanych z funkcjonowaniem zawodowym i prywatnym, rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zajmuję się diagnozą i terapią głównie dzieci i młodzieży. Włączam również do tej pracy rodziców. Ofertę psychoterapeutyczną kieruję również do osób dorosłych.

Prywatnie jestem żoną oraz mamą studiującej córki.

Nasza oferta