Aleksandra Tyszuk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam psychologię na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem uczestnikiem IV roku kursu psychoterapii organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Aktualnie pracuje w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Szpitalu w Choroszczy prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową osób z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

Doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobywałam pracując m.in w Ośrodku Psychoterapii Medycznej, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, Fundacji „Pomóż Im”, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Ośrodku Wspierania Rozwoju Osobowości "Poza Kozetką" . Odbyłam staże i praktyki zawodowe m.in. w Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Ośrodku Wsparcia przy Centrum Praw Kobiet.

Moja oferta adresowana jest do osób przeżywających trudności w życiu osobistym i zawodowym. W swojej pracy stosuje myślenie integracyjne, szczególnie bliskie jest mi psychodynamiczne rozumienie funkcjonowania człowieka.

Zapraszam, jeśli:

  • masz trudności w relacjach
  • czujesz się smutny, przygnębiony
  • cierpisz na zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne bądź osobowościowe
  • przeżywasz kryzys życiowy
  • wydarzyło się w Twoim życiu coś z czym nie dajesz sobie rady

Zapraszam również dzieci i młodzież oraz rodziców, których dzieci przejawiają trudności wychowawcze i emocjonalne.

Nasza oferta