Elżbieta Jeżyna

Jestem z wykształcenia ­ w kolejności zdobywania kwalifikacji ­ pedagogiem, choreoterapeutą, terapeutą zajęciowym, psychoterapeutą DMT (psychoterapia tańcem i ruchem), obecnie na ostatnim roku czteroletniego całościowego szkolenia w Instytucie DMT (Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem) afiliowanym przez ADMP UK (Brytyjskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem). W Anglii terapia tańcem i ruchem ma ponad siedemdziesiąt­letnią tradycję, z własnymi uniwersytetami oraz zapleczem naukowo-­badawczym.

Ponadto od 2007 roku uczestniczyłam w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu choreoterapii i psychoterapii tańcem i ruchem, prowadzonych przez polskich i zagranicznych nauczycieli, w sumie ponad 300 godzin.

Od 2010 roku zdobywam doświadczenie zawodowe, pracując głównie z osobami dorosłymi w ośrodkach zdrowia psychicznego w Białymstoku. Prowadziłam także psychoterapię tańcem i ruchem dzieci i młodzieży. Jestem członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, co oznacza, że zobowiązałam się do przestrzegania określonych standardów zawodowych i etycznych

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje między innymi poprzez superwizowanie mojej praktyki psychoterapeutycznej. Wg Instytutu DMT z psychoterapii tańcem i ruchem najpełniej skorzystają osoby, które:

  • zwykle unikają wyrażania uczuć albo wyrażają emocje używając nieadekwatnych słów,
  • doświadczają uczuć czy przeżyć w sposób tak przytłaczający, że wyrażanie ich słowami staje się niemożliwe,
  • swoje problemy odzwierciedlają w sylwetce ciała, w trudnościach w poruszaniu się doświadczają stałych napięć lub zablokowania pewnych części ciała – co może występować zarówno w nadpobudliwości psychoruchowej, jak i zaburzeniach lękowych i depresyjnych,
  • doświadczają niemożności bliskości, kontaktów fizycznych czy zaufania – objawy obecne w zaburzeniach osobowości, u Dorosłych Dzieci Alkoholików,
  • doświadczają trudności emocjonalnych, wewnętrznych konfliktów czy dużego stresu,
  • chcą poprawić osobiste umiejętności w porozumiewaniu się, odkrywaniu swego wnętrza lub samozrozumienia.

Terapia tańcem i ruchem może przynieść wiele korzyści nie tylko osobom chorym, ale wszystkim, którzy są zainteresowani swoim rozwojem, chcą lepiej poznać i wyrażać siebie i realizować swój potencjał.

Zapraszam!
Zapisy na wizytę:
tel.: +48 603 587 657
e-mail: elzbietajezyna@wp.pl