Joanna Siemieniuk

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia społeczna oraz roczny, teoretyczny staż - Vademecum Terapeuty Rodzinnego oraz roczny, praktyczny staż w Zespole Terapii Rodzin (Grupa Synapsis).

W trakcie stażu praktycznego zdobywałam doświadczenie w prowadzeniu terapii par. Posiadam doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej, współpracowałam z Poradnią Telefoniczną dla osób dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, działającej w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracowałam z Przystanią Psychologiczną jako koterapeuta prowadzący Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci.

Od 2014 roku uczestnik 4 letniego kursu dla psychoterapeutów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Obecnie współpracuję z przedszkolami, prowadzę zajęcia dla dzieci, obserwacje psychologiczne oraz konsultacje z rodzicami. Od lipca 2016 jestem związana ze Stowarzyszeniem Aslan w Warszawie, gdzie prowadzę konsultacje psychoterapeutyczne dla dorosłych.

Nasza oferta